Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Print PDF
User Rating: / 3
PoorBest 

የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የአፍሪካ-ኦስትሪያ የምርምር ጥምረት(AFRICA-UNINET) አባል ሆነ፡፡

የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት 63 የአፍሪካና 18 የኦስትሪያ ዩኒቨርሲቲዎችንና የምርምር ተቋማትን በማካተት በኦስትሪያ መንግስት የሳይንስና ትምህርት ሚኒስቴር(BMBWF) ድጋፍ የተመሰረተው የአፍሪካ-ኦስትሪያ የምርምር ጥምረት/መረብ(Austrian- African Research Network AFRICA-UNINET) አባል ሆኗል፡፡

ጥምረቱ በአፍሪካ እና በኦስትሪያ ዩኒቨርሲዎች እና የምርምር ተቋማት መካከል የምርምርና የስልጠና ትብብሮችን በማጠናከር፣ የጋራ የምርምር አጀንዳዎችን በመቅረጽ፣ ለምርምር ስራዎች የሚያስፈልግ ሀብት በማፈላለግ እና የጥምረቱ አባል በሆኑ የትምህርትና የምርምር ተቋማት መካከል የተማሪዎችና የተመራማሪዎች ዝውውር(mobility) በማሳለጥ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያስቀመጠውን የዘላቂ ልማት ግቦች(UN Sustainable Development Goals(SDG)) ለማሳካት ያለመ ነው፡፡ ስለጥምረቱ የበለጠ መረጃ ለማግኘት www.africa-uninet.at ብለው በመግባት ዝርዝር መረጃዎችን ማግኘት ይቻላል፡፡ 

photo 2020-02-06 16-10-48

 

Last Updated ( Thursday, 13 February 2020 14:47 )
 
Print PDF
User Rating: / 3
PoorBest 

የአፈርና ውሃ እቀባ ስራ መስራት የአካባቢ ስነ-ምህዳርን ከመጠበቁም በላይ ኢኮኖሚያው ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡

ጥናቶች እንደሚያመላክቱት አማራ ክልልን ጨምሮ በኢትዮጵያ ከፍታማ ቦታዎች በየዓመቱ ከ200 እስከ 300 ቶን በሄክታር የአፈር ክለት ይከሰታል፡፡ ለአፈር ክለቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች፤ የህዝብ ቁጥር መጨመር፤ የደን መመንጠር፤ ልቅ ግጦሽ፤ የመሬቱ ወጣገባነትና ከፍተኛ መጠን ያለው ናብ፤ ጥንቃቄ የጎደለው የእርሻ አስተራረስና ጊዜያዊ የግብርና ምርትን ለማሳደግ ሲባል የሚከናወን የእርሻ መስፋፋት ዋነኛ ምክያቶች ናቸው፡፡

አማራ ክልል በዝናብና ጎርፍ ምክንያት የሚፈጠር የአፈር እና ውሃ ክለት ለመቀነስና ለመቆጣጠር አፈር እና ውሃ ለማቀብ የሚረዱ የአካባቢን መልክአምድራዊ ሁኔታ ያገናዘቡ የተለያዩ እርከኖችን መስራትና ከአሁን በፊት የነበሩትንም ማጠናከር ያስፈልጋል፡፡ የሚሰሩ የአፈርና ውሃ እቀባ ስራዎች ውጤታማ እንዲሆኑም በተፋሰስ ደረጃ ሚከናወኑ የአፈርና ውሃ እቀባ ስራዎች የአዋጭነት ጥናት ማከናወን እና ለአርሶ አደሩ ማሳወቅ የተፋሰሶችን ዘላቂነት ለማረጋገጥ ይረዳል፡፡

ለአብነት የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በአፈርና ውሃ ዘርፍ በኩል በተፋሰስ ደረጃ የሚከናወኑ የአፈርና ውሃ ዕቀባ ስራዎችን ዘላቂ ማድረግ ታሳቢ ያደረገ የአዋጭነት ጥናት በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በጉማራ ማክሰኝት ኩታ ገጠም ተፋሰሶች ላይ ለስምንት ዓመት ጥናት አከናውኗል የጥናቱ ውጤት እንደሚያመላክተው፡-

 Ø የአፈርና ውሃ እቀባ ስራ በመሰራቱ ምክያት የአፈር ክለት በ46.8% በዓመት ቀንሷል፡፡ በዚህም መሰረት ተፋሰስ ላይ የአፈር ክለቱ በአመት 9.98 ቶን በሄክታር ሲሆን ልተሰራበት ተፋሰስ ግን በአመት 18.76 ቶን በሄክታር ነው፡፡

Ø የኦርጋኒክ ንጥረ-ነገሮች ክለት ደግሞ በ61.3% በዓመት ቀንሷል፡፡ ይህም የአፈርና ውሃ ጥበቃ በተሰራበት ተፋሰስ በአመት በሄክታር የኦርጋኒክ ንጥረ-ነገር ክለት ሲኖር የአፈርና ውሃ ጥበቃ ባልተሰራበት ተፋሰስ 420.18 ኪሎግራም በሄክታር ሆኗል፡፡

Ø የናይትሮጂን ክለት በ57.97% በዓመት ቀንሷል፡፡ ይህም ክለቱ እርከን ተሰራበት ተፋሰስ በአመት 12.653 ኪሎግራም በሄክታር በዓመት ሲሆን እርከን ባልተሰራበት ተፋሰስ ደግሞ 30.103 ኪሎግራም በሄክታር መሆኑን ያመለክታል፡፡

Ø በተመለከተ በ65.86% በዓመት ቀንሷል፡፡ እርከን የተሰራበት ተፋሰስ በአመት 0.16 ኪሎግራም በሄክታር የፌስፎረስ ክለት ሲኖር የአፈርና ውሃ እቀባ ባልተሰራበት ተፋሰስ ደግሞ በሄክታር የፎስፎረስ ክለት ተመዝግቧል፡

Ø ከምርታማነት አኳያም የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ በተሰራበት ተፋሰስ ውስጥ የጤፍ ምርት በ13% በዓመት ጨምሯል፤ የማሽላ ምርት በ19.4% በዓመት ጨምሯል፤ የሽምብራ ምርት በ19.42% በዓመት ጨምሯል፡፡ ስለሆነም ከዚህ የጥናት ውጤት መረዳት እንደሚቻለው ቀጣይነት ያለው የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃ ስራ መስራት የአፈር ክለትን ለመቀነስ እና ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ጉልህ ድርሻ መኖሩን ነው፡፡

soil

 

Last Updated ( Thursday, 13 February 2020 14:48 )
 
Print PDF
User Rating: / 4
PoorBest 

18 አመታት የምርምር እና ስልጠና ስራውን አቋርጦ የነበረውን የጎርጎራ ንዑስ የምርምር ማዕከል እንደገና                                     ለማቋቋም የቦታ ርክክብ ተደርገ

 

የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የዓሳ ጫጩት ብዜት፣ ስልጠና እናምርምር ስራዎችን ለማከናወን የጎርጎራ ን/ የምርምር ማዕከልን ከክልሉ እንስሳት ኤጀንሲ ርክክብ ማካሄዱን አስታወቀ፡፡

የባህር ዳር የአሳና ሌሎች የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር አቶ ደረጀ ተዋባ በርክክብ ስነ-ስርዓቱ ላይ ባቀረቡት ጥናታዊ ጽሁፍ የጎርጎራ የአሳና ሌሎች የውሃ ውስጥ ህይወት ንዑስ ምርምር ማዕከል 1991 . በሰሜናዊ የጣና ክፍል እና በደቡብ ጎንደር ወንዞችና ሀይቆች ላይ በአሳና በሌሎች የውሃ ብዝሃ ህይወት ላይ ምርምርና ስልጠና እንዲሰጥ መቋቋሙን ገልጸው ንዑስ ምርምር ማዕከሉ እስከ 1994 . ድረስ ልዩ ልዩ የምርምርና የስልጠና ስራዎች ሲያከናውን ቆይቷል ብለዋል፡፡

Read more...
Last Updated ( Friday, 20 December 2019 12:43 )
 
Print PDF
User Rating: / 5
PoorBest 

9th and 10th Crop Proceeding

 
More Articles...
Page 7 of 34
You are here: Home